Válasszon helyszínt és időpontot!

Használd hatékonyabban az elmédet!

Az agykontroll olyan, tudományosan megalapozott, praktikus, könnyen elsajátítható önfejlesztő módszer, melynek segítségével hatékonyabban oldhatjuk meg legkülönfélébb problémáinkat, feladatainkat. Ezt ma leginkább tudatos gondolkodásunkkal tesszük, ám így agykapacitásunknak csupán a töredékét aknázzuk ki – a Stanfordi Egyetem kutatói szerint csupán mintegy 2%-át.

Az agykontroll segítségével hatékonyabban tudunk élni az elménk adta lehetőségekkel, hozzáférhetünk tudatalatti forrásainkhoz, kiaknázhatjuk rejtett képességeinket. Egyik fontos eszköze a relaxáció avagy a lazítás, ami egyúttal bizonyítottan levezeti a megbetegítő hatású stresszt is.

Az agykontroll-tanfolyam során a résztvevők kézzelfogható, egyszerű gondolati technikákat sajátítanak el és olyan mentális eszközökhöz jutnak, melyeket a gyakorlati élet számos területén is eredménnyel hasznosíthatnak.

Ezeknek az eszközöknek a kifejlesztése a mexikói származású, texasi José Silva nevéhez fűződik, és 22 évi, kitartó kísérletezés eredménye – Harry McKnight pszichológus közreműködésével.

Silva eredetileg azért kezdett kísérletezni, mert gyermekeinek szeretett volna  támogatást nyújtani a tanulásban. Maga készítette, remek minőségű elektro-encefalográfjával (EEG) figyelte gyermekeinek agyhullámait, és ezernyi szakkönyvet böngészett át. Mivel szendergéskor, tehát az ébrenlét és alvás határán mérhető a legerősebb agyi elektromos tevékenység – főleg ekkor észlelhetők az úgynevezett alfa agyhullámok –, Silva úgy gondolta: ilyen állapotban kellene a gyerekeknek tanulniuk, hiszen nyilván a legerősebb áram fejti ki a legnagyobb hatást az agysejtekre. Feltevése helyesnek bizonyult, ám időközben arra is rá kellett jönnie, hogy az elménkben rejlő lehetőségek sokkal tágasabbak, mint hittük.

Végül kialakított egy olyan irányított meditációs módszert, ami lehetővé teszi a kellően mély relaxációt, mégis meghagyja az elme deduktív, vagyis következtető gondolkodási képességét. Bizonyította, hogy minden emberben kifejleszthető a tisztánlátás vagyis a clairvoyance képessége, és hogy ez a képességfejlesztés kurzusok keretében remekül oktatható.

A pszichikus képességek fejlesztésén kívül, ami egyébként nem csupán a problémák távészlelését jelenti, hanem azok korrekciójának lehetőségét is, Silva még számos más mentális technikát dolgozott ki, amelyek hozzájárulnak az életünkben felmerülő valamennyi típusú probléma hatékonyabb megoldásához.

Silva módszere segít az egyensúly megteremtésében az anyagi és a lelki világ között, a racionális, logikus, elemző bal agyfélteke és a kreatív, intuitív, képzeletgazdag jobb agyfélteke között. Közvetít a ráció és az érzelem, az ész és a szív között.

Az agykontroll, mint önsegítő és elmefejlesztő eljárás, rejtett pszichés képességeink, mentális tartalékaink felszínre hozását és praktikus alkalmazását célozza meg – miáltal sokkal hatékonyabban működhetünk és jobbá tehetjük az életünket.

Ma már száznál is több országban tartanak agykontroll-tanfolyamokat, s számtalan szakember vallja, hogy egyszerűsége ellenére ez a legjobb és leggyorsabban elsajátítható önsegítő módszer, amellyel élete során találkozott.

Számos kontrollált tudományos kísérletet is végeztek az elmúlt években, amelyek egybehangzóan bizonyították a Silva-módszer rendkívüli hatásait, és a tudományos közvélemény számára is „szalonképessé” tették a metódust. Mára több közismert módszer „nőtt ki” az agykontrollból, így például az elsősorban a daganatos betegek gyógyítására alkalmazott Simonton-technika.

A manapság egyre nagyobb teret hódító új orvosi tudományág, a pszichoneuro-immunológia kialakulása is jelentős mértékben kapcsolatba hozható a Silva-módszer megjelenésével. A világ talán legrangosabb orvosi egyetemén, a Harvardon ma már működik olyan „komplementer medicina” fakultás (kiegészítő orvoslás tanszék), ahol a Silva-módszer kulcselemeit is tanítják.

José Silva módszerének egyik legfontosabb újdonsága, hogy világossá tette: a pszichikus problémafelismerés és problémamegoldás nem kivételes emberek kivételes adottsága, hanem mindenkiben megbúvó képesség, ami megfelelő mentális gyakorlatokkal kifejleszthető. Olyan képesség, amely jobbá teszi az embereket, s ezáltal az egész emberiséget is. José Silva legfőbb érdeme, hogy az általa kidolgozott módszer vitathatatlanul működik, ahogyan azt ma a világon már több millió agykontroll-tanfolyamot végzett ember is tanúsíthatja.

Az Agykontroll az utóbbi évtizedekben több mint 6 millió emberhez jutott el világszerte. Magyarországon 1991 óta létezik agykontroll-képzés. Az indulás óta már több mint 250.000 ember végezte el a tanfolyamot hazánkban, és több ezer agykontrollos siker bizonyítja, hogy ezek a technikák működnek, és hogy általuk fantasztikus eredmények érhetők el.

            Az Agykontrollt négynapos, 40 órás agykontroll-tanfolyamon a legkönnyebb és leghatásosabb elsajátítani. A tanfolyamon megtanultakat pedig jól ki lehet egészíteni és meg lehet erősíteni az egyes témákban megjelent agykontrollos könyvekkel, kiadványokkal. A tanfolyam végén minden résztvevő arcképes nemzetközi igazolványt kap, amellyel bármely országban kedvezményes díj ellenében ismételheti meg a kurzust.