Válasszon helyszínt és időpontot!

Minőségbiztosítás

Tanfolyam azonosítása

A tanfolyam amin Ön részt vett:

A továbbképzési program tartalmát érintő információk

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását?

A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)?
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
Észrevételek/megjegyzések: