Válasszon helyszínt és időpontot!

Információ pedagógusoknak

Fontos információk az agykontroll-tanfolyamról, a részvételhez szükséges tudnivalókról pedagógusok számára.

Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszer

(alkalmazott pszicho-neuro-immunológia)

OKM szám: 957/3/2013

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 00629-2012

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2012. augusztus 22.

OH nyilvántartási szám: D/1356/2012

 

Részvételi díj

A 40 órás, 4 napos agykontroll-tanfolyam részvételi díja 44 000 Ft, magyarországi nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak a részvételi díj 29 000 Ft, a gyermektanfolyamot végzett hallgatók részvételi díja 25 000 Ft.

A korábban tanfolyamot végzettek előre megvásárolt napijeggyel juthatnak be ismétlőként a kurzusra. A napijegy ára 5 000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 3 000 Ft. Napijegy vidéken a jegyárusító helyeken kapható, kizárólag az agykontrollos igazolvány felmutatása mellett.

A részvétel alsó korhatára 14 év. Papok, lelkészek, rabbik, szerzetesek, valamint érvényes munkaszerződést felmutató hitoktatók – előzetes jelentkezés után – ingyen vehetnek részt a kurzuson.

 

A képzés menetrendje

Az oktatás az első napon reggel 9:00 órakor kezdődik és 18:30-ig tart, a második, harmadik és negyedik napon a képzés 8.30-kor kezdődik és 18:00 óráig tart. Az előadás kb. 75 perces blokkokban zajlik 20 perces szünetekkel, kivéve az ebédszünetet (13:00 óra körül), amely 45 perces.

A képzést sikeresen elvégző hallgató nemzetközi érvényű diplomát és arcképes igazolványt kap, amellyel a kurzust Magyarországon és külföldön is kedvezményes áron megismételheti. A diploma és arcképes igazolvány a hallgatót arra is feljogosítja, hogy a későbbiekben jegyet vásárolhasson az agykontroll-továbbképző kurzusokra.

 

Fontos tudnivalók

 • Az agykontroll-tanfolyamra vásárolt jegy csak annál az oktatónál használható fel, akinek a neve a jegyre van nyomtatva!

 • Gyermek-agykontroll-igazolvánnyal rendelkezők csak a gyermek-agykontroll-tanfolyamon vehetnek részt ismétlőként. A gyermek-agykontroll-igazolvány nem jogosít felnőtteknek indított továbbképző kurzus látogatására.

 • Elveszett agykontroll-igazolvány pótlásához az alábbiak szükségesek:

  • 1 db igazolványkép,

  • nyilatkozat arról, hogy melyik oktatónál, melyik évben, melyik városban végezte el az agykontroll-tanfolyamot,

  • akkori név és cím,

  • 3000 Ft kezelési költség.

 • Elvesztett agykontroll-tanfolyami jegyeket nem áll módunkban pótolni.

 • Megkezdett agykontroll-tanfolyam csak annál az oktatónál folytatható, akihez az eredetileg megvásárolt jegy szól.

Itt megtekinthető a Felnőttképzési szerződés (PDF).

 

Tájékoztató pedagógusok részére a továbbképzésről és a megszerezhető kreditpontokról

 

Bármelyik, 40 órás felnőtt-agykontroll-tanfolyam elvégzése vagy megismétlése a pedagógusok számára 40 kreditpontot ér.

A kreditpontok igénybevételének feltétele: felsőfokú iskolai végzettség.

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

- módszertani ismeret ahhoz, hogy önmagában a relaxáció segítségével fokozott nyugalmat és figyelmet tudjon kialakítani,

- módszertani ismeret ahhoz, hogy a diákjaiban a relaxáció segítségével fokozott nyugalmat és figyelmet tudjon kialakítani,

- módszertani ismeret ahhoz, hogy olyan kreatív ötleteket tudjon generálni, amelyek hatékonyabbá teszik oktató és nevelő munkáját,

- módszertani ismeret ahhoz, hogy empátiás képességét növelje,

- módszertani ismeret ahhoz, hogy az oktatást megnehezítő, problémás diákokra jobban tudjon – pozitívan – hatni.

 

Az elsajátítottak záró ellenőrzési módja

A tanultak pedagógiai vonatkozású alkalmazásának értékelését tisztázó, 10 kérdésből álló tesztvizsga, melyen legalább 60%-os eredményt kell elérni. Az értékelés szempontjai: tudja-e a pedagógus, hogy mely tanult mentális technikákkal képes oktató- és nevelőmunkáját hatékonyabbá tenni; ismeri-e a relaxáció pozitív egészségi hatásait; elsajátította-e a pedagógusi munkájához legfontosabb mentális technikák helyes használatát.

 

A tanúsítvány kiadásának további feltétele

A tanfolyam 40 elméleti órából áll (0 gyakorlati). A relaxáció elvégzése tapasztalatszerzés az alfa-állapotról. A 4 napos tanfolyamon a hiányzás nem megengedett, mert a tanult elemek egymásra épülnek. Ha valamilyen okból nem tudja befejezni a megkezdett továbbképzést, a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint egy éven belül ezt megteheti ugyanannál az oktatónál. A Tanúsítvány az agykontroll-tanfolyam végén sorra kerülő, ún. esettanulmány elvégzése után adható ki.

Itt megtekinthető a "Kiegészítő a felnőttképzési szerződéshez" pedagógusok számára (PDF)

 

Minőségbiztosítás

 

Pedagógusoktól az Oktatási Hivatal által előírt minőségbiztosítási eljárás miatt értékelő visszajelzést kell kérnünk, ezért a honlapon kötelező szerepeltetnünk egy Minőségbiztosítás aloldalt, ahol a pedagógusok a visszajelzést meg tudják tenni.

Itt elérhető a Minőségbiztosítás aloldal.